In de kleuterschool werken we met menggroepen. De kinderen zitten samen in de klas met kinderen van verschillende leeftijden. Dit zorgt voor meer interactie: oudere kleuters helpen jongere kleuters, de jongere kleuters voelen zich veiliger, ... Op deze manier wordt ook de zelfstandigheid en verantwoordelijkheid gestimuleerd. Kinderen kunnen op hun eigen tempo hun talenten ontplooien.

De eerste groep zijn de papegaaien bij juf Daisy en juf Iris. Hierin zitten de peuters en de jongste kleuters.
De tweede groep zijn de uilen van juf Charlotte en juf Sofie. Hierin zitten de kleuters van de tweede en derde kleuterklas.

In de klassen werken we vaak in kleine groepjes om de kinderen intensief te kunnen begeleiden in hun leer- en groeiproces

Kindjes knopen veters in de gang van stedelijke basisschool De Horizon