Niet alleen kinderen zijn welkom in De Horizon. Ook de ouders spelen een belangrijke rol. Zo nodigen wij hen uit voor de maandelijkse koffiebabbels, toon- en infomomenten en openklasdagen. Verder is onze school heel blij met de hulp van ouders in de klas, tijdens schooluitstappen en andere (feestelijke) activiteiten. Met persoonlijke gesprekjes en oudercontacten betrekken we de ouders mee in het groeiproces en sociaal welbevinden van het kind.

Elke maand nodigen we de ouders uit om belangrijke informatie met hen te delen, bij een lekkere tas koffie of thee.  

Ons schoolteam is blij met elke hulp die we kunnen gebruiken. Ben je ouder en wil je mee begeleiden bij een uitstap? Of doe je graag mee met een knutsel- en kookactiviteit? Contacteer dan de klasleerkracht. 

Regelmatig komen de ouders samen in de moeder-, vader- of oudergroep. ​In deze groepen bespreken we schoolthema's. De oudergroepen maken zelf de agenda op. Enkele onderwerpen zijn de bespreking van afspraken en projecten. We bekijken ook thema’s zoals opvoeding, huiswerk en bijwonen van lessen. Dankzij de oudergroep werken we samen aan projecten en activiteiten in de school. De directeur komt regelmatig langs bij de oudergroepen om hun vragen te beantwoorden. 

In het begin van het schooljaar organiseren alle klasleerkrachten infomomenten. Hier leggen we de werking van de klas en school uit en kan je vragen stellen. 

We houden regelmatig openklasdagen en toonmomenten. Zo kunnen ouders meevolgen wat hun kinderen leren op onze school. 

Soms nodigen we ouders uit voor een gesprek. Dit gebeurt meestal met iemand van het CLB, de directeur of de zorgcoördinator. 

Wanneer de kinderen een rapport krijgen, nodigen we de ouders uit voor een oudercontact. Ook in de kleuterschool nodigen we de ouders uit voor een gesprek. 

De ouders van de derde kleuterklas nodigen we regelmatig uit. We geven hen informatie in verband met overgang naar het eerste leerjaar. We leggen uit wat de kinderen moeten kunnen voor ze naar het eerste leerjaar gaan. Bovendien krijgen ze tips hoe ze hun kinderen hierbij kunnen helpen. 

De ouders van de kinderen van het zesde leerjaar nodigen we uit om samen met ons en het CLB te achterhalen welke richting je kind kiest voor het secundair onderwijs. We gaan samen op zoek naar zijn of haar talenten. ​